Visste du att vi tolkar negativ och positiv information olika?

Du har inte mer rätt för att du är allvarlig och bekymrad. Det gäller i synnerhet om du dessutom har fel! Jag jobbar i en ingenjörsorganisation där problem ständigt är i fokus. Det är naturligt....
november 4, 20160 DownloadsDownload