Vad gör jag nu?

Januari 2017

Bloggen

  • Jag har avslutat Kickstarterkampanjen och måste vårda resultatet efter den. Det innebär att jag ska lära mig göra podcasts, skapa infrastruktur för det och lära mig göra telefonintervjuer via Skype (?).
  • Göra det lättare för de som kommer hit för första gången att hitta information.
  • Underhåll – inte minst översyn av sökordsoptimering.

Inför sabbatsåret

  • Bestämma vilket tunnelväxthus vi ska köpa och säkra leverans till påsklovet. 
  • Lösning för vårt gråvatten. Identifiera en eller två tänkbara leverantörer.