Tankar efter att jag läst “Så här får du ett rikt liv som pensionär”

10
232

Sluta pensionsspara står det med stora bokstäver på boken “Så här får du ett rikt liv som pensionär”. Jag är osäker på om det är en allmän uppmaning som författaren bara bestämt sig för att det är läge att kommunicera i samband med framtagandet av ett bokomslag, eller om det är en del i boktiteln. Om det faktiskt är en del i bokens titel så blir den rörig och lite svårbegriplig, vilket i och för sig passar bra med Per H Börjessons hela bokupplägg.

Så här får du ett rikt liv som pensionär
Såväl omslaget som boken saknar spår av kommersiella aktörer vilket inte nödvändigtvis påverkar budskapet negativt.

För inte adresserar boken “Så här får du ett rikt liv som pensionär” hur vi får ett rikt liv som pensionär. Men vi får läsa om vad politiker kan göra för att förbättra pensionssystemet; ränta på ränta effekten; värdet med att jobba efter 65 och inte minst får vi lära oss nackdelen med höga avgifter i vårt sparande. Möjligtvis är blandningen mellan debattbok och individuell upplösning det som gör boken rörig, men inget av det som sägs är onyttigt att höra, tvärt om. Om du kan se förbi det ostrukturerade upplägget och oklara syftet med boken så är boken läsvärd för de flesta, oavsett ålder. “Så här får du ett rikt liv som pensionär” är dessutom ganska snabbläst.

Det exemplar som jag läst gavs ut december 2011 och mycket har hänt sedan dess, bland annat så har väl sparandet i privata pensionsförsäkringar i princip försvunnit sedan avdragsrätten slopades. Dessutom har Avanza och Nordnet klivit fram än mer i den allmänna informationsspridningen kring sparande och förvaltning, vilket gör att Pers massiva kritik mot etablerade banker och rådgivare träffar lite snett, åtminstone när han pratar med mig.

Men som sagt, boken är läsvärd och några av de saker som berörs på något sätt i boken tänkte jag att vi pratar om här och nu.

Förvaltningsmetoder

Per H diskuterar olika förvaltningsupplägg i pensionssparandet och gör det bra. Enkelt och klokt. Han litar på årtiondens statistik som visar på vikten av att hålla ner kostnader i sparandet och hitta rätt riskexponering.

 • Aktiva fonder: Se upp på avgifterna! Identifiera falska indexfonder och byt ut alt. ersätt med billig indexfond. Enklast görs detta genom att jämföra fondens utveckling under en period med index. Hög samvariation = indexfond.
 • Utländska fonder: Beakta valutarisk, i övrigt se ovan.
 • Avgifter: Ska hållas låga.
 • Köp och behåll!

Inom det här området så är Per Hs insikter och åsikter relativt mainstream. Kanske är han lite mer jordnära i sin syn på valutarisk än många andra rådgivare är, men inget som kommer upp kring förvaltning av kapital i denna bok är nytt eller speciellt uppseendeväckande.

Löneväxling, låsa pengar i sitt sparande och kloka råd från någon som levt ett tag

Finansiell rådgivning sker ofta i möten med någon som har fina kläder och som har en agenda att sälja något; är utbildad att tycka och säga vissa saker och ibland, som lök på laxen, är personen som framför råden relativt ung och oerfaren av livet. Att läsa Per Hs bok är rätt annorlunda relativt den referensen. Boken är lite mer som att lyssna på en klok farbror som väger möjligheter och vardagligheter. Samtidigt ligger många av råden i den här delen nära den här och liknande bloggars synsätt kring privatekonomi vilket också gör att boken är lite “osvensk”. Här är några exempel på områden som jag gjort noteringar kring:

Livet är långt och består av olika faser:

 • Lås inte pengar över långa tidshorisonter via exempelvis subventionerat sparande så som skatteväxling mm. Dels för att du kan behöva pengarna och om du brukar dom klokt så kan det vara mer värt, men också för att exempelvis skatteeffekter kan utebli helt om du får bra pension.
  • Det är säljares mål att låsa dina pengar i sina produkter under lång tid. Det är inte nödvändigtvis din nytta som står i centrum.
 • Ta ut allmänna pensionen tidigt.
 • Räkna inte med att dina kostnader är speciellt höga efter 80 års ålder.
 • Pensionssparande – inte att förväxla med sparande och amorteringar – innan 50 är tveksamt. Om du gör rätt sparar du ändå, eller håller dig åtminstone flytande. Som tidigare är bland annat skälen:
  • Lås inte pengar i onödan.
  • Efter 50-års ålder blir ekonomin vanligtvis bättre.

Räkna på och håll koll på din nettoförmögenhet:

 • Räkna och se till hela din förmögenhet, inklusive exempelvis fastigheter.
  • Det här är något som verkar tabu i Sverige. En pensionär som har fastigheter för 4-5 miljoner kronor men relativt låg pension ses som fattig, vilket är helt orimligt. Den synen gör också att möjligheten till anpassningar i livssituationen som pensionär nästan alltid förbises.

Budskapet är också att vi har pension. Att vi ofta har pengar i fastigheter och dylikt. Att är inte bara skit. Även detta är helt korrekt och relevant beskrivning av verkligheten men också sällan förekommande. Se exempelvis helgens artikel om SvD serie om pensioner för något som jag uppfattar som mycket vanligare.

 • Många har faktiskt mer pengar än nödvändigt. Information om motsatsen drivs mest av industrin som vill förvalta pensioner och kapital bundet under långa tidsperioder.

Det här är väldigt nära den här bloggens ekonomiska tankegångar och helt i linje med ett eget ansvarstagande över, eller är det av (?), sin egen privatekonomi.

 

Saker som jag tycker annorlunda kring

 • 10% regeln.
  • Spara 10% av din lön. Länge. Det är tyvärr samma sak som att säga att vi ska spendera 90% av vår lön. Länge! Jag har berört det förut och jag anser att vi ska sträva efter högre sparkvoter. Det är inte fel att spara, men det är fel att bränna 90% av inkomsten.
 • Tilltron till ränta på ränta.
  • Lite som punkten ovan. Spara länge. Men vi har inte 50-års horisont på speciellt mycket i våra liv. Dessutom kommer alla andra möjligheter som bjuds i skymundan för “världens åttonde underverk”.
 • Låna på hus i stället för att sälja.
  • Per H tycker att pensionärer ska låna på sina hus för att leva bra. Precis som punkerna ovan så är det här för mainstream för mig och därmed tappas allt för många möjligheter bort. Jag tycker vi ska minska kopplingen till våra prylar och om man som pensionär kan göra sig friare så bör väl den möjligheten åtminstone nämnas.

Avslutning

Som ni märker så tycker jag boken “Så här får du ett rikt liv som pensionär” är läsvärd och att innehållet kan delas upp lite enligt:

 • Allmänt känt men bra att höra.
 • Jordnära bra råd som trots allt inte är så vanliga.
 • Områden där jag tycker att Per H kunde varit lite mer radikal.

Har du läst boken “Så här får du ett rikt liv som pensionär”? I så fall vad tänkte och tyckte du?

10 KOMMENTARER

 1. Tack för genomgång av bokens innehåll och analys!

  Kan du utveckla Börjessons argument för att ta ut allmänna pensionen tidigt?

 2. Hej!

  Funderade på samma sak som i frågan ovan. När tycker du att det är bäst att börja ta ut allmän pension. Så tidigt det går och isåfall varför eller varför inte?
  Mvh
  Kenta

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna