Allvädersportfölj, så fan heller

6
328

Den här videon är en uppföljning på den tidigare videon jag gjorde där jag pratade om hur vi ska försöka agera så att vi blir investerare. Jag är fortsatt positiv till aktier, för att det där är människor som jobbar för att vi som ägare ska belönas. Jag är negativ till att spekulera i valutors, råvarors eller inflationens upp och nedgångar. Jag är direkt skeptisk till att en svårbegriplig portfölj med märkliga produkter ger en lägre risk.

 

 

Rika tillsammans blogginlägg om allvädersportfölj hittar ni här.

6 KOMMENTARER

 1. Tycker inte att du egentligen varken har rätt eller fel. Den springande punkten för gemene man och som allt som oftast visar sig vara en stor ”risk” med att bara satsa i ett enda tillgångslag är att när det sker stora svängningar/sättningar neråt så tenderar många att ta fel beslut och handla/göra förändringar i panik. Vilket i sin tur ofta leder till sämre utfall i längden än att ligga diversifierad. Allvädersmodeller kan jag tycka gör det enklare för gemene man att hantera ett långsiktigt investerande på ett emotionellt smidigare sätt.

  Håller dock inte med om att ”Köpa Träd i Afrika” är spekulation. Det är ju en ren investering med samma risk som att ett bolag på börsen som man investerat i kan konka. Dessutom en produkt som kombinerar investerande med välgörenhet.

  • Hej Tobbe,

   Det klart det inte är roligt att se sina pengar sjunka samman. Att sälja då är dock ett högriskbeteende i sig för det handlar om synen på sitt ägande. Om jag äger 10 bolag och mitt innehav sjunker ner till halva värdet så äger jag fortfarande lika mycket i 10 bolag. Det är bra! Mitt mål med att äga bolag ändras inte av förändringen i marknadspris, men värdet på min portfölj gör.

   Men mitt inlägg handlar inte om om att aktier är riskfritt. Det handlar om hur riskfyllt det är att äga aktier jämfört med andra tillgångar.

   Kanske ger Allvädersportföljen ett lugnar liv, men det är nog en falsk trygghet. Det finns olika typer av marknader.
   1) Spel och dobbel där den förväntade avkastningen i spelarkollektivet är lägre än den gemensamma insatsen. Mellanskillnaden går till arrangören.
   2) Spekulationer i råvaror och valutor där vi nog får säga att den förväntade avkastningen i kollektivet är samma som insatsen.
   3) Bolagsmarknaden, och till viss del även vissa räntepapper, där kollektivet kan förvänta sig en högre avkastning än investerat kapital.

   På sikt, vilken marknad ska man vara på?

   I mina ögon så är inte Better Globes erbjudande likvärdigt med en aktieinvestering i ett börsbolag. Det är det som är hela inläggets poäng i någon mening att sätta aktieinvesteringarningarnas risknivå i relation till andra typer av investeringar. Mitt mål var aldrig att ge exempel på vad som är bra med aktier, eller gå in på mer detaljer kring risk, men jag ska trots allt ta trädexemplet som utgångspunkt för några punkter.

   1) Försäljning och marknadsföring till slutkund.

   Bra bolag marknadsför inte sina aktier. De marknadsför sin lösning till sina kunder. Finansiär och kund är separerade. Better Globe, vissa startups, crowd foundingsiter mm går efter dina pengar. Bra bolag köper vi efter analys, som del i en aktiekorg, eller så låter vi någon annan göra jobbet.

   2) Kända fungerande affärsmodeller som genererat kassaflöde under lång tid ligger till grund för vår investering.

   3) Transparens, revisioner, bevakning, legala strukturer, ansvarsfrihet för styrelse, visselblåsare finns för att genomlysa företag.

   4) Möjligheten att komma ur investeringen om det skulle behövas. Likviditet.

   För att nämna några punkter där aktier skiljer sig från mer obskyra investeringar.

 2. Håller nog med dig i riskdelen, men du fullföljer inte riktigt med hur man sätter önskad risk på plats med hjälp av sannolikhet och konsekvens.

  Även jag föraktar krämarna som vill kränga på oss “investerar produkter”, men det blir lite förvirrande att blanda in detta i riskresonemanget (en viss “allvädersportfölj” har ju samma risk oavsett vem som knåpat ihop portföljen).

  Min ledstjärna som över tid fungerat ypperligt är att inte komplicera det enkla, och en stor portion ödmjukhet. Tolkade som att även detta ingick i ditt budskap.

  Sen jag lämnade ekorrhjulet för gott är det riskhanteringen som helt styr värdepappershandeln, Avkastningen är sekundär, men så här långt har det avkastat fint trots strikt riskhantering.

  Har märkt att det blir stor skillnad på riskaptit på de som bygger upp portfölj med sin månadslön och vi som förvaltar portfölj utan nytt kapitaltillskott. Att sumpa portföljen för en fri man kan ju jämställas med ekorrhjularn som blir ofrivilligt permanent arbetslös.

  Om man inte nått så långt mentalt att man är fullt ut lycklig utan konsumtion.

  Har du vatten i huset, hitta du luftinläckaget?

  Vilken makalöst fin start vi har på nya börsåret, bara njut!

  • Hej Stenkryparen,

   Visst är riskaptiten olika. Men vad är risk? Min poäng är att risken i aktier ofta framställs som hög, som att det är något som är väldigt svårt. Är risken i en fond med högavkastande företagsobligationer lägre än i en svensk aktiefond? Är risken lägre i att äga fysiskt guld än den är att äga aktier?

   Jag tycker det blir fel när märkliga konstruktioner, som att köpa fysiskt guld och lagra det i Tyskland, anses ge lägre risk än att köpa en globalfond med aktier.

   Ingen påstår väl att det blir mindre risk att festen spårar ur bara för att man bjuder fler gäster och dessutom 10 personer från den lokala mc-kåren?

   Att köpa företag och äga dem över en längre period, utan snabba köp och sälj, har varit gynnsamt i snart 100 år. Oavsett upp och nedgångar, krig och inflation/deflation. De som agerat mins i turbulenta situationer har ofta gynnats på sikt.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna