Våra aktieutdelningar

Aktieutdelningar är pengar in!

Vi vill leva på våra aktier. Utdelning är då en viktig del av avkastningen. Dessutom är aktieutdelningar kul! Pengar in på kontot känns som en belöning och belöningar är alltid trevliga. Därför avsätter jag här en hel sida för dyrkan av våra belöningar.

Aktieutdelningar
Lite Warren Buffett skadar inte! Och visst har han rätt. Låt pengarna jobba.

 

Den här sidan är uppdelad på två delar. Den första delen beskriver de faktiska pengar vi fått per månad – det historiska utfallet och hur utdelningarna summerar över tid. Den andra delen är en simulering över vad nuvarande portfölj ger i avkastning under kommande 12 månader, alltså en prognos över 12 månader in i framtiden.

Aktieutdelningar per månad


När vi summerar våra aktieutdelningar så får vi följande graf.

Utdelningssimulering för portföljen

Jag gör en prognos/simuleringssammanställning över utdelningar för portföljen som den ser ut just idag. Skälet är att jag vill ha översikt över utdelningarna framöver, vilket jag inte hittar något bra sätt att få i Avanza. Grunden för prognosen är arket som är länkat till här nedanför. Arkets färg är ljusblå vilket också alla historiska utdelningar får som färg. Mörkblåa fält är uppdateringar som jag gjort i år. Det är mer eller mindre vetenskapligt hopsnickrade estimat. Även gråa fält kan ses som prognoser då dom är 2015 års utdelningar och får tjäna som prognos för kommande år om inte någon annan data finns. Rödaktiga fält är annonserade utdelningar där utdelningen sjunkit jämfört med föregående år. På samma sätt är grönaktiga fält annonserade aktieutdelningar där en höjning gjorts. Referensen är alltid 2015 års utdelningar vid samma tidpunkt.

31/12 sparades dåvarande simulering ned i det som nu är raden markerad 2014 alt 2015. Arket lever under året beroende på inköp och utdelningar, men uppdateras också automatiskt mot valutorna som ingår, men vid nyår så fångar jag alltså ögonblicket för året.

Beloppen i rutorna är valutan där aktien är registrerad. I samband med summering så omvandlas alltid beloppet till SEK med aktuell valutakurs.

Sammanställda månadsprognoser från arket ovan.

 

 

Varje månad gör jag en summering av våra aktieutdelningar och skriver lite om bolagen som delar ut, ni hittar sammanställningarna här.