Arbetsmiljöverkets rapport – Arbetslivet suger 2018

2
838

Jag har läst arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär och försöker just nu landa en väldigt blandad känsla. Jag tycker rapporten är bra för att den sätter vissa aspekter i arbetslivet på pränt. På statens papper kan vi nu exempelvis läsa följande, som är saxat ur rapporten:

Men sedan vaknar något mer kritiskt i mig. Dels har jag svårt för att arbetsmiljö här hanteras väldigt abstrakt, som siffror. Stukningar, problem med kyla och ryggont hanteras på samma sätt som stress och trötthet. Ja, det är till och med så att det är fem gånger mer troligt att vi är berörda av besvär som inte är från olyckshändelser, trots det väljer arbetsmiljöverket att redovisa statistiken för fallskador och stukningar före andra kategorier av besvär. I det så känns det naturligt för myndigheten att uppmana till mer arbetsmiljöarbete. Men fångar det verkligen problemen med för hög arbetsbelastning? Eller frågeställningar kopplade till motstridiga krav. Eller situationen med stökiga elever och hot mot lärare? Det känner jag inte igen mig i och betvivlar det starkt!

Men kanske värre är det som jag tycker är en betydligt större kvalitetsbrist, nämligen att man saknar all form av trendanalys. Det gör att rapporten känns väldigt “här och nu”, samtidigt som den redovisar alla politiskt korrekta aspekter. Den studerar könsskillnader, åldersaspekter och skillnaden mellan inkomstgrupper. Och den berör indirekt frågeställningen om balans mellan arbete och fritid. Och som jag sa tidigare, vikten av arbetsmiljöarbete. Men utan att ha någon åsikt eller bidra med någon mer förtydligande data. Man tangerar frågeställningar som att visstidspersonal oftare lämnar sin arbetsplats när problem uppstår, jämfört med de som är fast anställda. Samtidigt säger man att anställda får mer stöd av arbetsgivaren. Men sedan är det stopp. Det känns inte som hjärnan snurrar extravarv i huvudet av all ny och oväntad information. Listan kan göras lång, vad är sannolikheten för att få ryggproblem om man inte arbetar är exempelvis en annan relevant fråga.

Inte heller när man sitter på intressanta bitar är man speciellt tydlig. Något som jag tycker är synnerligen intressant är exempelvis att skillnaden mellan män och kvinnor främst verkar bero på att kvinnor är hos sämre arbetsgivare, eller snarare verkar inom sämre sektorer, än män. Det innebär att män som jobbar i kvinnodominerade yrken följer kvinnors mönster vad gäller arbetsplatsrelaterade besvär. Enligt myndigheten själva. Det verkar alltså inte vara så att kvinnor sliter ut sig i ekorrhjulet för att hålla igång barn och familj! Nej, faktiskt indikerar statistiken snarare motsatsen eftersom kvinnors ohälsa kopplat till arbetsplatsen inte klingar av när familjelivets alla måsten klingar av. Kvinnors problem verkar alltså inte vara kvinnors problem, det verkar vara arbetsmiljöproblem. Naturligtvis är detta ingen hemlighet, utan styrks av forskning.

Den analys man faktiskt gör i videon nedan finns dessutom starka skäl att betvivla. Läs gärna kommentarsfältet under videon för vidare information, men se gärna videon som är arbetsmiljöverkets egen som ger en överblick av rapporten.

Så jag tycker det saknas lite udd i rapporten. Den känns mer som ett examensarbete än något som ska göra skillnad. Men faktum kvarstår, en stor andel människor av de fem miljoner som arbetar i Sverige påtalar problem som är så allvarliga att det påverkar deras liv negativt. Vad gör vi åt det? Jobbar mindre? Gör det lättare för företagen att bedriva lönsam verksamhet? Stärker individer i att välja andra arbeten?

Jag kan tycka att vi borde kommit lite längre, men sanningen är att vårt arbetsliv står i konflikt med våra egna och samhällets krav på vårt ständiga arbete.

Du hittar arbetsmiljöverkets rapport och tillhörande material här. Och se gärna videon.

Läs mer om arbetslivet här

JUSEK om akademikernas arbetsmiljö – Intressant, inte så förvånande, onödigt traditionellt

Kontoret – Rum, öppet landskap eller inget alls?

2 KOMMENTARER

  1. Det verkar som att myndigheten indirekt svarat dig i en svarskommentar i anslutning till videon. Anade nästan något sådant skäl.

    • Ja, de hävdar där att de inte tolkar data. Det ställer jag mig väldigt skeptisk till. Jag förstår att de säger så, och varför, men att hävda att man samlar data, förädlar och presenterar den utan någon som helst tanke är förstås orimligt. Att genomföra viss trendanalys ser jag till exempel inte alls som “annorlunda” jämfört med det jobb de gör idag. Men jag håller med dig i din kommentar, deras kommentar gav lite perspektiv till mina synpunkter.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna