USA-börsen visar tecken på panik

8
784

Igår, onsdagen den 24 oktober 2018, så föll amerikanska börserna nästan panikartat mot slutet av handeln. Från att legat på ganska måttlig och sansad nedgång under dagen så landade Nasdaq på en nedgång på 4,43% där fallet gick allt fortare på slutet.

 

 

Jag har ingen kristallkula vad gäller framtiden utan kan som alla andra bara spekulera lite kring vad som kan tänkas hända nu. Det är inte orimligt att paniken fortsätter och att den till och med tilltar. Inte heller skulle det vara märkligt om vi får en ganska snabb uppgång från dagens nivåer. Kanske med en rejäl studs idag som start.

För den som aktivt handlar aktier genom sitt månatliga sparande är det här inget att fundera över speciellt mycket tycker jag. Tvärtom så börjar vissa aktier faktiskt bli köpvärda trots att de finns rätt mycket fallhöjd kvar i börserna i stort.

Jag ligger i princip helt likvid på ISK och PPM. Pensionsportföljen har jag inte rört och kommer inte heller göra. Jag kommer inte ha någon brådska in på marknaden med mina pengar men har börjat snegla på små köp i några av mina gamla favoriter. Hade jag månadssparat hade jag handlat aktier i dagens läge i exempelvis:

 • Citibank: Amerikansk storbank som aldrig riktigt hämtat sig från finanskrisen men som numera jobbar hårt för att bygga ägarvärde i form av utdelningar och återköp. Även lite spridda köp i några svenska banker skulle kanske kunna vara intressant.
 • Något av storbolagen inom olja, kanske främst RDS. Extremt starka kassaflöden och relativt bra värdering.
 • OXLC: Högavkastande “räntefond” som baseras på en mycket intressant räntelösning kallad CLO.

Vad mina första köp blir nu och när de sker är svårt att säga för allt beror så mycket på. Om marknaden blir lite lugnare men fortsatt orolig så blir nog första köpen bland kandidaterna ovan. Det är bolag och värdepapper som vilar på starka kassaflöden som ger visst skydd och uthållighet. Om vi får branta fall ganska snabbt under några veckor här så kommer jag nog återgå till mina fondfavoriter igen som är bredare och har en annan mix av bolag.

Det ska bli intressant att se hur den svenska handeln ser ut idag. Jag håller ett öga på några småbolag som jag hoppas kan falla rejält om det blir panikförsäljningar. Bolag med liten omsättning är de som ofta har det som mest “trångt i dörren” när alla ska ut vid eventuella panikförsäljningar.

Senare under dagen så kan det finnas en poäng i att hålla koll på hur förhandeln i USA ser ut. Den kan ge stöd lite extra fart i eftermiddagshandeln här i Sverige. Skulle vi starta svagt och förhandeln i USA öppna starkt, exempelvis, kan det finnas en god möjlighet att tjäna pengar på certifikat i OMX.

Hoppas alla läsare får en god börsdag idag!

Bildkälla: nasdaq.com

8 KOMMENTARER

  • Ja, jag säger inte emot, men du måste förstå att jag satt med en radda fonder som gått upp våldsamt under 2018. Förutsättningarna för de aktierna har nog ändrats, då säljer man.

   Buy and hold bygger på att man köper aktier och behåller dem oberoende av hur marknaden värderar aktien. Det fungerar bra om tillfälliga variationer inte har något med företaget att göra, eller om inte värdepappren som grupp helt värderas om. Om företagen går dåligt eller om hela sektorer värderas annorlunda så bör man som investerare agera på det.

 1. Att investera i oljebolag känns helt ohållbart och oetiskt om man har någon form av omvärldsbevakning över sakernas tillstånd vad gäller miljöfrågan och tanke för framtida generationer. There is no business on a dead planet. Hur tänker du?

  • RDS är nog världens största aktör inom naturgas vilket är en viktig del i omställningen till hållbarare energislag.

   Lev en vecka utan att nyttja något olja/bensin gjort för dig och du kan fråga mig hur jag tänker. Det är inte mer oetiskt att investera i något än det är att nyttja det, eller? Vi är beroende av olja och jag kan mycket väl tänka mig att ta del av de starka kassaflöden som finns inom oljeindustrin.

   • Att världen är i oljeberoende är jag helt på det klara med. Att nyttja det t.ex. i vardagen är ett nödvändigt ont, det är i plast i stort sett allt, transporter är i 9/10 fall oljebaserad och maten på talriken är lika så den beroende av olja med dagens maskinintensiva jordbruk. Som enskild person kan man göra aktiva val även där. Men det krävs framförallt systemförändringar där hela sektorer ställer om. Vad gäller investeringar så tänker jag att man bör göra det med någon sorts etik och tanke om hållbarhet. Där de enskilda valen bidrar till att sektorerna kan ställa om. Där kan frågor som “Vilken värld är det jag vill leva i?” och “Vilken värld vill jag att framtida generationer ska leva i?” Ska de också ha möjlighet att blomstra och gå en ljusnande framtid till mötes så krävs att vi som idag sitter på kapitalet gör aktiva val mot hållbarhet. Vi behöver lyssna till klimatforskningen och handla därefter. Både i våra handlingar (i vardagen m.m) och ordagrant i våra investeringar. Att ta del “starka kassaflöden” i oljebranschen är naivt och kortsiktigt. Lyft blicken.

    • Jag är intresserad av och har ägt såväl Climean och Ripasso Energy men sålt av de i och med att värderingen stack iväg. Men de är förhoppningsbolag och kan inte ge stabilitet till en defensiv portfölj som jag faktiskt lever på.

     Jag har inga moraliska eller etiska problem att äga ett bolag som, om det skulle upphöra med sin verksamhet, skulle försämra livet för eller till och med döda delar av jordens befolkning. Shell är dessutom en av de främsta aktörerna vad gäller omställning till mer hållbara energislag i sin storsatsning på naturgas. Fortfarande ett fossilt bränsle men dock en mycket bättre lösning för energiproduktion än många befintliga.

     Jag kan inte heller hitta något som antyder att Shell skulle vara en oetisk aktör vad gäller lokal miljö och generella arbetsvillkor även om jag är införstådd med att de verkar i sammanhang, så som Alaska med stora naturvärden, eller i Afrika med den människosyn som finns där.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna