Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Föda upp kycklingar för att bli självförsörjande på mat

Vi sparar och gnetar, försöker hitta små intäkter och förvalta vårt lilla kapital klokt, men vi stannar naturligtvis inte där. Vi arbetar hårt för att förse oss själva med mat och bränsle i olika former för att öka vårt oberoende och samtidigt hitta en sysselsättning som är själsligt väldigt belönande.

I det här inlägget får du följa med och se hur vi tänkt runt vår kycklinguppfödning och hur vi strävar efter att bli självförsörjande på kycklingkött. Ett kött som vi äter i form av hel eller styckad fågel och som färs.

Du får se vilka val vi gjort runt äggkläckare, hur många kycklingar vi behöver producera och hur vi sköter den första tiden när kycklingarna är som minst och mest utsatta.

Videon innehåller två produkter som du hittar mer information om här:

Länkarna är så kallade ”affilate-länkar” det vill säga att jag erhåller en viss ersättning om du handlar via länkarna på Lantbutiken. Jag har dock ingen koppling dit, inte heller erhåller jag någon ersättning för att producera det här inlägget.