4 kommentarer kring 4%-regeln

4
334

Igår var det ett väldigt kvittrande kring fyraprocentsregeln, den tumregel vi använder för att uppskatta hur mycket kapital vi behöver för att kunna leva på avkastningen livet ut. I det sammanhanget var nästan alla tänkbara missförstånd eller märkliga påståenden som existerar i sammanhanget uppe i luften vid något tillfälle. Jag tänkte fånga några här och försöka natta dem igen så de kan få återgå till en skrubb där de här hemma.

Tidshorisonten

De flesta verkar helt glömma tidshorisonten när vi pratar om att leva på kapitalet. Information och fakta läggs fram i ljus av nuet. Det här är kanske inte ett missförstånd, det är mer ett ingångsvärde.

Exempel på det är att enskilda aktier, som Coca – Cola, skulle vara en lämplig aktie för den som lever på kapitalet, ja lämpligare en en bred indexfond. Men indexfonder ger en förvaltningsform över tid, en lång tid och det har historiskt fungerat väldigt bra. Det går därför inte att jämföra ett enskilt innehav med ett sätt att äga aktier.

En annan vanlig synpunkt är att börsen är högt värderad nu, men den intressanta frågan är väl i så fall när den är den rätt värderad. Återigen handlar det om en sanning i nuet, utan tidshorisont.

Risken är en börskrasch

Det här är ett mantra som vissa älskar att sprida. Aktier är farligt för pengarna kan försvinna. Det är en väldigt dyster syn på världen, men den har naturligtvis viss relevans. Tyvärr är det inte den enda risken som en som ska leva på sina tillgångar står inför. Mer generellt så är faktiskt risken att aktieportföljen inte ger den inflationsskyddade tillväxt man antagit. Den risken innefattar åtminstone dessa tre underrisker:

 1. Börsen går nedåt under lång tid, värst är detta i en tidig fas.
 2. Tillgångsslagen klarar inte att hantera inflationstakten. En typisk smygare som varit högst relevant under många årtionden.
 3. Investeraren använder ogynnsamma förvaltningsmetoder.

Att bara foka på värdejusteringarna för aktier på börsen gör sannolikt att den övergripande risken om för låg avkastning faktiskt inträffar på grund av för passiv förvaltning eller att delrisk 3 realiseras.

Problemet att värderingen på bolag varierar över tid är känd. Nästan alla misslyckas att nyttja den till sin fördel utan forskning visar att den som för aktivt försöker hitta tidpunkter att gå i eller ur marknaden kommer misslyckas. Börsinvestering handlar mycket om att ge sina pengar exponeringstid.

 

 

Utdelningsinvestering ger andra förutsättningar

Nej, nej, nej! Aktier är i grunden ett tillgångsslag som har vissa egenskaper. Det går inom ramen för tillgångsslaget att skapa lite olika riskprofil, men oftast inte utan att det sker på bekostnad av något annat.

Det är korrekt att utdelningar historiskt sett varierat något långsammare än värderingen på bolagen givet vissa specifika antaganden. Däremot går det inte visa att totalavkastningen gynnas av att man enbart väljer solida utdelningsbolag. Inte heller försvinner bolagsrisken.

Utdelningsinvesterar missar lätt risken i sina aktieval i jakt på avkastning, underskattar risken att inte möta totalavkastningskravet som finns samt fångar inte heller tidsaspekten. I stället lyfts psykologiska fenomen som “det är inget läskigt att ta emot utdelning, men sälja när börsen gått ned …” fram.

Med den högt värderade börs som är nu anser jag att det är kontraproduktivt att hitta bolag som avkastar fyra procent utan att en lägre siffra för relevant direktavkastning är relevant. Det betyder att utdelningsinvestering kräver mer kapital om man enbart ska leva på utdelning och alltså är mer ogynnsam sparform än den form som ser till totalavkastningen.

Det var 4 procent – nu är det 2 procent

En stor grupp anser att man numera ska anse att två procent är det nya svarta, givet tillväxten i västvärlden och börsens höga värdering. Om det vet vi inte ett skit naturligtvis. Det finns många serier i olika studier av historien som visar att fyraprocentsantagandet är väldigt pessimistiskt. Att då vara pessimistisk om den pessimistiska siffran blir lätt larvigt. Vissa är till och med så negativa att de anser att det allmänna pensionssystemet ska försvinna som grädde på moset. Om man ska vara så pessimistisk så kan man ju tro att man ska dö i morgon lika gärna och skita i allt.

Vad är egentligen risken i att köpa tid för pengarna nu?

4 KOMMENTARER

 1. Jätteintressant. Själv tror jag på 4% regeln men tänker att den är vattentät, d.v.s. en 5-6% regel kanske kan fungera med 4% är tryggt. Det vore intressant att höra vad din åsikt är? Vilken %-regel använder du?

  Kristoffer

  • Hej Kristoffer,

   4% regeln är inte vattentät, men den har historiskt gjort att man hamnat ganska rätt även i relativt trista scenarion. Vi har räknat på 4% i alla kalkyler vi gjort.

 2. Bra genomgång! Jag skulle rekommendera alla som vill ha åsikter i denna fråga att först läsa det Wade Pfau och Michael Kitces skrivit.

  Vad syftar du på med “passiv förvaltning” i detta stycke:

  “Att bara foka på värdejusteringarna för aktier på börsen gör sannolikt att den övergripande risken om för låg avkastning faktiskt inträffar på grund av för passiv förvaltning”

  ?

  • Tack Storugglan,

   Stycket du markerat är märkligt skrivet, håller med. Vad jag menar är att fokusera på enbart börskrasch – alltså nedgång i aktiernas värde – är en allt för ensidig riskfokusering. Personer som över tid försökt minska sin förlust på aktier lyckas sällan något vidare värst.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna