Är första personen som blir 400 år redan född? Om ja, vad betyder det för oss med tidig pension?

Det moderna samhället är väldigt linjärt i sin syn på tid. Då vi mäter tid blir tidssekvenser och händelser linjära. Med det menar jag att de har ett start och slut. En melodi är 3:58 minuter medan arbetsdagen kanske är 8:06 timmar. Arbetsdagen har ett start och slut. Dygnet börjar 00:00 och slutar 23:59.     … Fortsätt läsa Är första personen som blir 400 år redan född? Om ja, vad betyder det för oss med tidig pension?