Är första personen som blir 400 år redan född? Om ja, vad betyder det för oss med tidig pension?

Det moderna samhället är väldigt linjärt i sin syn på tid. Då vi mäter tid blir tidssekvenser och händelser linjära. Med det menar jag att de har ett start och slut. En melodi är 3:58 minuter...
april 9, 20170 DownloadsDownload