Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Varför jag funderar på att sälja mina HM och MQ aktier!

Jag hittar köpkandidater bland aktier på två olika sätt! Ett, som det verkar, bra sätt och ett dåligt! 

Metod ett bygger på att jag läser och hittar företag och samband som jag gillar och tycker mig förstå.  Metod två bygger på att jag hittar företag med rätt kvalité som är intressanta, genomlysta och relevanta för min portfölj.

 

 

Det kan verka som att det är hårfin skillnad mellan de två metoderna men vi tar några exempel ur min portfölj så blir det tydligare.

Mitt köp av Discover Financial Systems (DFS) gjorde jag på följande grunder:

  • Amerikanska finansaktier var lågt värderade generellt och DFS var inget undantag. P/B ≈ 0,8.
  • Bolaget är välkänt, mycket lönsamt, växande, genomlyst och har en begriplig affär. De är konkurrent till American Express.
  • Jag trodde på stigande dollar, främst baserat på ökade amerikanska räntor.
  • Stigande amerikanska räntor skulle i sin tur innebära ökad lönsamhet i DFS.

Har det varit en bra investering? Ja, men det tog tid! Idag ligger jag plus cirka 40% plus utdelningar när dollareffekten är inräknad.

Utvecklingen och mina inköp i DFS. Det har inte varit spikrakt upp men jag har förstått vad jag väntat på.

Problemet med den metod jag använde för att hitta köpvärda aktier var att jag mest köpte amerikanska finansaktier. Så i ett försök att sprida riskerna så vill jag bredda min portfölj. Jag köpte MQ för att få svensk och nordisk retailexponering. MQ sa bloggarna och analytikerna att det var fina grejor. Jag läste på och bolaget verkade faktiskt intressant. Men jag hann inte handla så många aktier förrän jag började känna att det blev lite för svårt. Sedan kom köpet av Joy och jag lade aktien åt sidan en stund. I stället köpte jag HM.

Jag valde bolagen utifrån min portfölj och utifrån goda beprövade metoder för att välja aktier. Jag valde bolag som jag tyckte var intressanta och solida. Jag tyckte jag förstod deras affärsmodell. Jag köpte bolag som utstrålade någon form av kvalité. Problemet är bara det att jag inte begriper ett skit om klädhandeln. Inte ett dugg om utmaningarna bolagen ställs inför. Inte så att jag inte läst på, men jag har inte kompetensen att bedöma och analysera det jag läser.  Jag läste inlägg om bolagen för att förankra beslutet att köpa bolagen för att bredda min portfölj var rätt.

Jag tror det var fel!

Nu har HM och MQ inte varit katastrofaffärer men då de går kräftgång på börsen så kan jag inte hitta min bärande idé som låg till grund för inköpet till att börja med.

Var är detta på väg? Vad väntar jag på?

Jag tror att det jag efterstävade när jag köpte MQ och HM kunde nåtts enklare och smartare via en indexfond! Indexfonden erbjuder just möjligheten att exponera sina pengar mot marknaden brett och allmänt utan att du eller jag kan eller behöver beakta möjligheter, trender eller potentiella ”potthål”.

 

 

Se inte det här som råd kring de enskilda aktierna jag nämner här. Det är mer en allmän princip jag är ute efter. Jag måste förstå varför jag ska äga aktien, på väldigt detaljerad nivå, om jag ska göra enskilda aktieinvesteringar överhuvud taget. Håller jag bara på med lite allmänna portföljinvesteringar och tror att råden på nätet är tillräckligt bra så går jag vilse så småningom. Då är fonder modellen! 

Säljsidan

Jag säljer sällan aktier. Till viss del bottnar det i en svaghet i min förvaltningsstrategi. Jag saknar tyvärr tydliga exitkriterier för mina innehav. Men det är betydligt enklare att utvärdera mitt innehav i DFS än det är i MQ exempelvis. DFS köpte jag utifrån ganska tydligt identifierade ”drivers” medan MQ och HM inköpen har mer vaga bevekelsegrunder. Så hur jag ska hitta rätt exitkriterier för de bolagen är helt obegripligt för mig.

Men nu är det som det är. MQ och HM får vackert lämna, eller vad säger ni?