Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Privatekonomi – Tillgångsslag, fördelning och strategier

Jag har nämnt vid några tillfällen att min investeringsstrategi ändrats något från att ha handlat rätt mycket om att göra kloka val i enskilda aktier till att allt mer handla fonder. Storugglan har ”huggit” på detta och bett mig utveckla mig lite vilket jag så klart gärna gör!

För att vi ska hamna rätt!

Det finns två delar i privatekonomin som är viktiga att hålla reda på (och skilja på!). Den ena handlar om kassaflöde och buffertar den andra handlar om balansräkningen, alltså den totala sammanställningen av tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. För den som arbetar med ekonomi i företag eller är intresserad av investeringar och bolagsanalys så är det här självklart, men för de flesta av oss så handlar privatekonomi i praktiken om det som kallas kassaflöde. 

Kassaflöde är benämningen för pengar in och ut på våra konton. Det är kassaflödet som gör att vi kan betala räkningarna. 

Men när vi ska leva på våra tillgångar eller avgöra hur vi ska investera våra sparade pengar så är balansräkningen intressant. I bilden nedan så ser du hur det ser ut i vår familj just idag. Av alla tillgångar vi har, som vi ansvarar för och förvaltar, så är ”bara” 16,8 % tillgångar i form av pengar på sparkontot eller i aktier som vi kan omsätt i pengar inom någon arbetsdag eller två. Resten är i pensionsfonder eller fastigheter. 

För vår del så handlar en stor del av ekonomin om pengar som inte är direkt tillgängliga.

Om du försöker begripa vad det här är för pengar och hur jag kommit fram till summan så är rådet att du inte ska lägga för mycket tid på det. För här är skattade medel blandad med oskattade pensionsmedel och uppskattade fastighetsvärden. Vill du veta detaljerna så är det bäst att börja göra sammanställningen av dina tillgångar själv – inklusive pensionspengarna – så får du se lite av siffrorna som ligger bakom.  

De pengar som är lätta att komma åt räcker cirka 3-3,5 år för oss att leva på med dagens kostnadsnivå så det är inte lite pengar, vilket leder oss in på nästa område.

Not: Våra tillgångar är naturligtvis större än vår förmögenhet! För här ingår belånade fastigheter till sitt fulla värde vilket är rimligt då vi snart ska studera riskexponeringen vi har. 

Hur placerar jag månadssparandet?

Vi har just nu bra löner och relativt låga utgifter. Det innebär att vi inte behöver något buffertsparande. Den bilden förstärks av att vi har tillgångar i aktier som vi enkelt kan realisera. Skulle något gå helt åt pipan, exempelvis en frys går sönder, när det är tomt på kontot så hanterar vi det normalt sett med kortkrediter – betalkort så som bensinkort – till lönen kommer så aktieförsäljning är ingen vanlig händelse. 

För oss innebär det att vi stoppar våra pengar varje månad i två påsar. Vi amorterar och vi sparar i aktier. 

Totalt sett, ur ett investeringsperspektiv så är vi lågt belånade. Förväxla dock inte det här med belåningsgrad på våra fastigheter. Den är högre än 20% då jag här räknar på relationen lån mot alla tillgångar! 

 

 

 

Amorteringar vs. aktiespar
Amortera eller spara i aktier? Buffertsparande eller in med pengarna i aktier? Båda frågorna är ganska vanliga och svaret är att det beror på lite. Jag gillar amortering! Det innebär att du sänker risken i balansräkningen och vi amorterar mycket! Det är dock ingen statisk sanning utan var och en måste avgöra vilken belåningsgrad som är rimlig ur ett total perspektiv. 

Jag anser att pengar som betalar av lån ska ses som ”låsta” efter att de gått in på banken. Det går naturligtvis att öka belåningen på exempelvis fastigheter om man betalat av på sina lån, i teorin, men det är inte så självklart att du faktiskt får det i praktiken då pengarna behövs.

Vi sparar cirka 2/3-delar av vårat månadssparande i aktier och den resterande tredjedelen går till amortering. Totalt sett så är 20% belåningsgrad helt ok och vi kan ur det perspektivet sluta amortera. Ur kassaflödesperspektiv så är dock våra räntor och lån begränsande så vi fortsätter amortera enligt fördelningen ovan. 

För oss som strävar efter frihet så är lån alltid en begränsande faktor. För den som vill hantera sin privatekonomi som ett företag och optimera avkastning med lämplig risk så är 20% riktigt bra nivå. Kanske den bästa nivån till och med! 

Var placerar vi månadssparandet? 

Så i vårt fall har vi kommit fram till att vi inte buffertsparar, att vi amorterar en tredjedel, och att lägger resten i aktiespar. Men hur?

Så här ser fördelningen mellan tillgångsslag ut!

Bilden ovan visar hur våra tillgångar fördelar sig på tillgångsslag. I praktiken har vi faktiskt bara två tillgångsslag – fastigheter och aktier då fonderna är aktiefonder – så skillnaden mellan den blå och röda delen ovan är om pengarna är låsta i pensionslösningar (blå) eller fria att bruka (röd) för oss hur vi vill. För pensionssparandet förvaltar vi endast i fonder medan Avanzaportföljen består av enskilda aktier.

Så tillbaka till ursprungsfrågan: 12% aktier och 34% fonder. Varför är det så och börjar vi tänka om?

Från början var pengarna på Avanza en liten del. Men i takt med att våra besparingar växt så är det argumentet tveksamt. När portföljen växt så har också antalet aktier ökat vilket gör att det inte alls är en ”spetsig” investeringsportfölj. Tyngdpunkten ligger i energi och finanssektorn men det är brett. 

Tittar vi framåt mot sommaren då vi sålt vår lägenhet och bor på vår gård så uppskattar jag att det ser ut så här om alla pengar vi frigör vid lägenhetsförsäljningen går till aktier. 

Uppskattad fördelning mellan tillgångsslag i sommar.

Eftersom jag inte är så duktig på aktieinvesteringar, har det visat sig, samtidigt som en stor andel av kapitalet står direkt under min förvaltning så måste jag hitta bättre sätt att förvalta kapitalet. Vi räknar inte heller med att vi måste ta större risk, läs sträva efter högre avkastning, än vad indexfonder kan ge. 

Utifrån den bild jag beskrivit så har kommit till följande slutsatser:

  • Jag räknar inte med att sälja av något i befintliga portföljen.
  • Nyinvesteringar sker i hög utsträckning i fonder, indexfonder så väl som aktiva fonder. Aktier kommer bara köpas om det finns ”möjligheter” eller de kan ge egenskaper som är gynnsamma ur specifika identifierade riskers perspektiv. 
  • Nu är fastighetssektorn inte intressant, medan vi efter sommaren är väl ”tjocka” på aktiesidan i portföljen. Fastigheter kan därför vara intressanta investeringsobjekt framöver.  
  • Vår belåningsgrad är låg nu och kommer vara ännu lägre efter sommaren. Vill vi öka risken och avkastningen finns möjligheten att belåna breda indexfonder upp till kanske 20% belåningsgrad.