Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

30 245 kronor i utdelning 2016 – 3,45 kronor i timmen dygnet runt

Det är dags att göra en summering av 2016 vad gäller utdelningar. I inlägget kommer jag dels prata siffror men också rätt mycket om hur min syn på utdelningar är som drivkraft bakom mitt sätt att investera så här snart tre år in på vår resa. Sist i inlägget kommer jag beskriva den matris jag använder för utdelningsprognoser. 

Till handling! Först ut Onkel Toms utdelningar under 2016!

Utdelningar under 2016

Utbetalade utdelningar sedan vi började spara.

Totalt har vi fått 30 245 kronor i utdelning under året vilket ger ett snitt på 2 520 kronor per månad innan skatt. Vi kan också välja att se det som att vi får 3,45 kronor i timmen varje timme på dygnet varje dag på året. Eller får!? Huvuddelen av våra investeringar är i bolag som producerar och genererar starka kassaflöden. Så vi spelar inte till oss detta i ett nollsummespel på börsen. Det är människor – hundratusentals faktiskt – som jobbar för oss och bidrar till vår försörjning.

Stor del av våra portfölj består av amerikanska bolag och i princip varje amerikan har berörts av på något vis av vad de bolag vi är delaktig i gjort under året. Globalt berörs miljarder människor genom att de direkt brukar produkter eller tjänster som bolagen producerar eller så berörs de indirekt, exempelvis genom att de använder el från naturgas som bolagen producerat eller fraktat. 

När vi jobbar med våra utdelningar och utdelningsprognoser använder vi något vi kan kalla prognosmatris som ser ut så här idag: 

Vår prognosmatris som den ser ut 31/12 2016

Fält som är gröna är utdelningar som höjts jämfört med föregående års utdelning, om jag hade aktier då. Ljusblå fält är oförändrade utdelningar, sedan tidigare jämförelseperiod – eller så har jag ingen tidigare referens (ägde inte aktier tidigare) – medan röda är sänkningar. 

Då nuvarande portföljvärde är cirka 940 000 kronor så blev direktavkastningen faktiskt 3,2 %, medan den nuvarande prognosen i matrisen ovan indikerar att den förväntade direktavkastningen faktiskt är strax över 4% med nuvarande innehav. 

Förvirrande? Lugn, jag kommer förklara mer senare men lite förenklat är det så här. Vår prognosmatris beskriver läget exakt som det ser ut nu, men nuvarande innehav och valutakurs medan utdelningsnivån är de som gällde för 2016. När utbetalningar skett så gällde ju en annan kurs och innehavet har rört sig under året därför sammanfaller inte mellan prognos och faktiskt utfall.  

Prognosmatrisen mer grafiskt. I januari så ska jag uppdatera med prognoser för 2017 och det blir återigen en faktisk prognos.

Prognosmatrisen ska naturligtvis uppdateras med avseende på 2017 års utdelningsprognoser så snart som möjligt efter det här inlägget är klart. 

Är det rätt att fokusera på utdelningar så här?

Utdelningar måste vara en av de mest missförstådda och mytiska delarna som finns i investeringssammanhang. I min värld så är följande sant: 

  • Bolag som har fokuserat på att ge ägarna avkastning på sina aktier, bland annat genom utdelning, har varit goda investeringar över tid. 
  • Bolag som kan ge utdelning – som grupp – har varit goda investeringar över tid. 
  • Bolag som delar ut tappar motsvarande värde i sin kurs -> det är en ren transaktion att betala ut utdelning. 

Min tolkning är att ovanstående betyder att det inte finns något speciellt värde i att jaga utdelningar som så. Det finns de som exempelvis undviker indexfonder för att de inte ger utdelningar vilket är helt bakvänt. Sanningen är ju att indexfonder som inte ger utdelning återinvesterar utdelningarna som bolagen i indexet ger. 

Jag har inte alls utdelningen, i faktiskt belopp, som ett investeringskriterium längre. Det gör att jag investerat i bredare fonder under andra halvåret 2016 och direktavkastningen – i procent – har minskat. 

Ett annat skäl till att jag ifrågasatt fokus på direktavkastning är att jag lyckats dåligt med högavkastande papper. Under året kraschade en del fonder jag hade inom energi och exempelvis Avance Gas har helt slopat sin utdelning och kursen har gått i diket helt. 

I praktiken så har dock många av de högavkastande pappren återhämtat sig rejält under andra halvan av 2016 så i praktiken har inte investeringarna blivit riktigt så dåliga som jag först trodde. Jag är glad att jag inte sålde på botten om vi säger så!

Det största värdet med fokus på utdelningar tidigt i uppbyggnadsfasen av förmögenheten är att det är en väldigt belönande process. Pengar kommer in oavsett om aktier går upp eller ned. Pengar in ger påtaglig effekt av sparandet. Känslan av att andra människor jobbar för dig och varje minut ger dig lite av sitt liv för att du ska få ett bättre liv är fantastisk. Pengar in på kontot från bolagen är den påtagliga konsekvensen av detta!

För att få bästa totala avkastning – med låg risk – är jag inte säker på att fokus på utdelningar är den ända – eller kanske rätta – vägen till njutning!

 

 

Prognosmatrisen – några kommentarer

Avanza ger ingen bra överblick av framtida utdelningar om man har utländska aktier. Och även om de gjorde så kommer de nog göra som för svenska aktier, endast redovisa prognosen för faktiska utbetalningar när utdelningen är fastställd. Det är lite klent. Därför använder jag ett eget ark enligt nedan: 

För februari ser summan ut som: antalet aktier gånger utdelningen. Sedan valutakonverterar jag med aktuell kurs.

I bilden ser ni hur jag summerar månadsvis per kolumn i Google Kalkylark. Det är lite ”meck” men när det väl är på plats så funkar det bra. Radvis är det enklare. Då summerar jag utdelningen över året, multiplicerar med antalet aktier och valutakonverterar. För Zalando exempelvis så blir det: 

=round(GoogleFinance(”currency:NOKSEK”)*SUM(C13:N13)*B13)

Ett tips för att kontrollera om du har gjort rätt ifall du är sugen på att göra något liknande: summerar raden med nersummerade månader och summera kolumnen med alla årsutdelningar. Det ska bli samma resultat naturligtvis!

Vad ger då ett sådant här verktyg? Så här i januari så uppdaterar jag alla utdelningar till vad jag tror de blir 2017, så det blir en prognos. Sedan för jag in vad det faktiskt blev för utdelning varefter. På vis blir det delvis utfall, åtminstone vad gäller utdelning per aktie. Men i takt med att jag köper aktier så uppdaterar jag matrisen med nya bolag eller antalet aktier på befintliga. Då blir naturligtvis historiska utfall inte detsamma som de som står för historiska månader i matrisen. Är ni med? Ett exempel?

MQ delar ju ut i januari exempelvis. Om jag köper MQ i mars så ökar jag antalet aktier jag äger i kolumnen för antal. Då kommer ju prognosen för januariutbetalningar öka så den inte blir rätt relativt faktiska utbetalningen i januari. Så detta är egentligen en 12-månaders rullande prognos. Den som vill skriver naturligtvis in utfall i raden där jag summerar ner månadsbeloppet men då försvinner poängen lite om du vill se hur din utdelningsmaskin växer med varje investering. I exemplet ovan kommer exempelvis inköp i MQ aldrig synliggöras efter januaris utgång.

Komplicerat? Börja bygga en matris om du är intresserad. Du måste öva lite kring begreppen prognos och utfall för att det ska falla på plats. 

Frågor i kommentarsfältet naturligtvis! 

Jag har skrivit om prognosmatrisen här tidigare