Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Ska vi göra hushållsbudget för 2018 tillsammans?

Ska vi göra hushållsbudget för 2018 tillsammans? Det är nämligen hög tid att börja fundera på 2018 och de flesta barnfamiljer har exempelvis redan börjat lägga konsumtionsplanerna för exempelvis sportlovet. Så pengarna är i rullning men det finns fortfarande möjlighet att göra något bra av 2017!

Jag föreslår en mall för en hushållsbudget till er. Ni fyller i den och postar i kommentarerna vilken budgeterad sparkvot ni räknar med nästa år och om ni fattat några beslut baserat eller kommit till insikt när ni gjort er budget? Ok?

Hushållsbudget kallas en plan över en enskild persons eller familjs inkomster och utgifter, i syfte att nå ett önskat ekonomiskt resultat. I en så kallad hushållsbok noteras utgifterna t.ex. vecko- eller månadsvis. (Källa Wikipedia).

mall hushållsbudget

Här är en bild på mallen med mina siffror från i år. Gröna fält fyller du i. Minustecken framför utgifter, amortering och sparande. Inga värdeminskningar eller liknande för exempelvis bil ska in i tabellen. Det är kassaflöde, alltså transaktioner vi är ute efter.

Gör gärna budgeten baserat på novembers faktiska siffror, om ni inte har koll på siffrorna, så kan ni ta stöd från räkningar och månadens utgifter. När ni sedan gjort budgeten så rekommenderar jag er att jämföra resultatet med ert faktiska utfall 2017. Ger budgeten att ni ska spara 30% nästa år, så är det ett stort steg om ni inte lyckats med det i år, vilket i sin tur förmodligen innebär att ni inte har koll på var pengarna tar vägen riktigt. Jag tycker det är bättre att sträva efter en rimlig och trolig budget snarare än önskebudgeten.

Mall för hushållsbudget

 

 

Inga framgångar i livet kommer från att vi förnekar sanningen eller sätter orimliga mål. De är utförande varje dag som gör skillnad!

När du har en budget som du tror är rimlig så kan du titta i kolumnen ”Andel av inkomst”. Är värdet där över 8% så är kostnaderna lika med en månads genomsnittlig inkomst. Som du ser i vårt fall så jobbar vi i princip hela januari nästa år för att köpa mat för året. Februari och stora delar av mars går åt till hyran. April och stora delar av maj går åt till CSN och våra transporter.

hushållsbudget mall

Klassisk sammanställning av hur sparkvot och år till frihet hör samman om du startar från noll. Källa: http://www.mrmoneymustache.com/2012/01/13/the-shockingly-simple-math-behind-early-retirement/

Studera även sparkvoten långt nere i högra hörnet. Är den ok? Jag tycker den minst ska vara 30%. Vill du öka sparkvoten så måste du attackera kostnaderna. Sätt inga mål kring sparkvot eller sparbelopp innan du har en plan för hur kostnaderna ska minskas.

Det här är enda gången det är någon idé att göra några framåtskridande planer för 2018. När jobbet här är gjort och du dessutom genomfört de besparingsaktiviteter som behövs för att nå dina mål handlar allt om utförande. Du kan läsa mer om det här.

Är det svårt att fylla i mallen över hushållsbudgeten? Om du vill ha inspiration så skrev jag detaljerade redogörelser för alla månader under 2015. Du kan börja läsa här.