Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

När du går i pension – Hur spenderar du dina pengar?

Om vi vore ett företag eller en organisation så skulle vi ha ganska stort intresse för hur våra in och utflöden av pengar, råvaror, drivmedel och varor vore. Inte bara i absoluta belopp, utan även i tid och i relation till varandra och olika händelser. Men få gör den analysen på privatekonomin eftersom det normalt sett inte behövs! En fast lön månadsvis tar i princip bort problemet att pengar kostar olika mycket vid olika tillfällen eller under olika omständigheter. Men för den som ska leva av egna pengar så är livet inte så enkelt. Då spelar det en avgörande roll för hur flexibla vi kan vara ekonomiskt och därmed vad vi har för ekonomisk risk när vi ska leva på vårt kapital.

Vi börjar med att jämföra två personer och diskuterar konsekvensen för vårt ekonomiska upplägg.

Exempel 1
Pensionären Eva har inget behov av ett liv i sus och dus som fri, men hon bor gärna kvar i sin centrala lägenhet i den mellastora stad hon bor nu. Lägenheten är lite större än hon kanske behöver, men hon vill kunna bjuda in till en liten fest och ha sina barn på besök.

Barnen är fortfarande studenter så mamma är fortfarande viktig och barnen kommer ofta hem över veckoslutet för att hälsa på såväl mamma som vänner i barndomsstaden.

I övrigt lever Eva enkelt. Det som skulle gå att spara på är den gamla bilen, men den är i princip avbetald. Eva räknar med att behålla den då den dessutom underlättar resandet till den lilla enkla sommarstugan hon har, som förövrigt är helt betald.

 

Evas månadsbudget är som följer:

Hyra 4 500 kr.

Bil och transport 1 500 kr.

Sommarstugan 800 kr.

Försäkringar, abonnemang etc. 500 kr.

Mat, hushåll och hygien 1 500 kr.

Övrig 500 kr.

Totalt 9 300 kr.

Eva har inte så höga krav men har en stor andel av sina utgifter som fasta utgifter. Fasta får i det här sammanhanget innebära att kostnaderna är svåra att påverka både faktiskt och mentalt inom sex månader.

 

Att gå tidigt i pension betyder ökat eget ansvar.

Att gå tidigt i pension betyder ökat eget ansvar. Här utbildar vi oss för att kunna göra just det!

 

Låt oss ta ett annat exempel som kanske är lite mer extremt men inte helt ovanligt.

 

Exempel 2
Festprissen Pelle har inga direkta åtaganden mot någon längre och tänker sig leva vilt och fritt, som fri. Han köper därför en väldigt billig lägenhet i avfolkningsbyggd med en extremt låg månadskostnad. Stället har goda förbindelser och Pelle har därför ingen bil. Men Pelle reser mycket då han besöker vänner och evenemang. Dessutom gillar han att äta och dricka gott vilket gör att kostnaderna lätt sticker iväg.

Pelles månadsbudget är som följer:

Hyra/månadskostnad 800 kr.

Transport 2 000 kr.

Resor och nöjen 6 000 kr.

Försäkringar, abonnemang etc. 500 kr.

Mat, hushåll och hygien 2 500 kr.

Övrig 1 500 kr.

Totalt 13 300 kr.

Pelle gör av med rejält mycket mer pengar än Eva, men hans fasta kostnader är avsevärt lägre. Pelle kan utan vidare leva på 3 000 – 3 500 kronor vissa månader och han kan i princip bestämma det med några dagars framförhållning. Den känslomässiga aspekten i beslutsfattandet är också låg, att avstå en resa är inget som direkt påverkar Pelle som person, vilket till viss del förenklar Pelles val.

När vi tänker sparsamhet och låga kostnader för privatpersoner så utgör Eva ett ganska bra exempel. Hon använder det hon har och har låga totala kostnader. Men hon kommer ha svårt att anpassa sig till exempelvis en börsnedgång. Pelle har max flexibilitet och har trots ganska mycket högre kostnader ett väldigt bra läge vid en svängig börs.

Så länge som vi arbetar så kommer lönen in och Eva i exempel 1 gör rätt. Men när vi börjar ta av pengar som finns placerade så ”kostar” varje krona olika vid varje givet tillfälle. Går börsen ned kraftigt, räntan stiger eller utdelningarna sjunker, så utgör varje uttag en större del av den totala förmögenheten och vice versa. Då måste vi börja beakta andra aspekter än bara låg månadskostnad i vår privatekonomi. Vi måste, likt företag, ha en plan för kapitalförsörjning. En del i den är låga fasta kostnader och hög flexibilitet.

 

 

I ett senare inlägg ska vi titta på metoder för att hantera uttagen ut vår portfölj för att i viss mån kompensera för risker och fluktuationer i vår förmögenhet under pensionen. Faktum kvarstår dock; låga grundkostnader och hög flexibilitet minskar riskerna väsentligt under vår tid i frihet.