Utdelningar december – Årsbokslut och prognos 2016

2
1

Efter att Avance Gas lyckades betala ut sin utdelning i november i stället för december som jag räknat med så var magin i december borta. Jag trodde ju detta skulle bli en rekordmånad. Till det kom att nästa stora utdelare OXLC inte hann in i denna månad utan att den utdelningen åker till januari. Så, en prognos på 8988 kronor blev ett utfall på 1456,70 kr. Men pengarna är ju inte borta så det är ingen fara på taket.

Vi har nästan 16 gånger högre utdelning denna december än vi hade motsvarande period förra året! Det låter lite bättre än det är eftersom utdelningen var cirka 90 kronor för ett år sedan, så jämförelsen haltar lite.

Först med att dela ut i december var Awilco Drilling. 50 kronor fick vi där. Jag äger Awilco endast i utbildningssyfte. Bolaget är i princip dömt att gå under i dagens klimat för underleverantörer i oljeindustrin. Men det kan fortfarande vara möjligt att tjäna pengar på ett sådant här bolag, bland annat genom utdelningen, kapital i bolaget vid avveckling och att en liten skitaffär, så som en kontraktsförlängning eller litet jobb, kan göra stor skillnad.

Nästa två utdelningar kom också från energisektorn, men från bolag med helt andra förutsättningar. BP och Shell delade ut 655 respektive 448 kronor. De stora energibolagen har det tufft och jag skulle inte bli förvånad om en, eller kanske båda bolagen sänker utdelningen nästa år. Trots det är jag väldigt nöjd med att vara delägare i några av världens största energibolag. För energibolag är vad dom är, dom verkar i energiutvinningssammanhang (olje- och gasutvinning – ofta kallat downstream på engelska), hantering och transporter av olja och gas (midstream) och i förädling och försäljning samt distribution till slutkund (upstream). Problemen vi ser idag slår främst på downstream affären, vilket i och för sig är viktig, men efterfrågan på energi är fortfarande hög och växande. Så jag räknar med att BP och Shell bidrar till vår försörjning många år framöver.

MORL betalar ut månadsvis och kom denna månad med ett paket som innehöll 118 kronor.

Sist kom OIH med 174 kronor. OIH är en ETF med tjänstebolag inom olje- och gasindustrin. En ETF tar bort lite av bolagsrisken och är ett lite bredare ”spel” på energisektorns problem. OIH sänkte utdelningen jämfört med tidigare år. Jag har räknat med ytterligare en sänkning 2016 i min prognos. De flesta bolagen i den här ETFen svettas rejält just nu. Några kommer gå under under året. Men många kommer också överleva och är väldigt integrerade i världens energiproduktion.

Så, det blev främst energisektorn som stod för utdelningarna i december.

Lite kort om portföljen inför 2016

Tidigt 2014 så hade vi inga pengar sparade i aktier utöver det som vi har i våra pensionsfonder via jobbet och det allmänna pensionssystemet. Min del där förvaltar jag själv i fonder av olika slag. Säg att det var knappa 1,5 MSEK. Övrigt sparande var alltså 0 kr. Jag tänkte då att jag skulle ta de pengar jag sparade för aktieköp, som var en väldigt liten del av totalen, och förvalta de på ett helt annat sätt än jag gjorde via mina fondval.

Jag började i USA med finansaktier. Sedan tyckte jag att det blev så stor del och att energisektorn kunde vara intressant då jag inte hade någon exponering mot den i mina fonder. Jag började också intressera mig för högavkastande räntebärande papper så som MORL och OXLC. Främst för att jag tänkte att de skulle kunna erbjuda avkastning på en stagnerande aktiemarknad.

Så: finans, energi och högavkastande räntepapper var portföljens grunddrag under en period. Samtidigt började jag ligga allt mer likvid i pensionssparandet. Nordiska börserna gick ned efter sin tjurrusning i början på 2015, samtidigt som dollarn var relativt högt värderad. Det gjorde att jag började köpa lite mer svenska och nordiska bolag.

Nu är portföljens värde 0,5 MSEK, jämfört med pensionssparandets dryga 1,5 MSEK och det börjar finnas överlapp. Det överlappet kommer öka om jag fortsätter köpa aktier utanför energisektorn och MORL/OXLC. Och så kommer det bli. Jag är relativt klar, små inköp är aktuellt men inte för några stora summor, inom energi och MORL/OXLC.

Så, när jag började handla aktier i min portfölj så var det leksakspengar jämfört med min pensionsportfölj, så är det inte riktigt längre. Jag ville lära mig mer om högavkastande papper, vilket jag gjort. Jag ville också säkra kassaflöde genom utdelningar. Även det är på banan. Så det kan bli lite nya tag framöver.

Fortsättningsvis så tänker jag inte göra så stor skillnad mellan de två portföljerna. Det finns inte så mycket andra mål än att säkra en hög totalavkastning på båda portföljerna och marknad och innehav kommer säkert överlappa mycket mer i framtiden.

Summering 2015

34 974 kronor fick vi i utdelning innan skatt 2015. 4 463 kronor var utdelningarna under 2014. Med nuvarande portfölj så är prognosen för 2016 46 400 vilket skulle ge en direktavkastning på 9,3%. Det är högt, för att inte säga väldigt högt. Det har dock inte lett till någon vidare totalavkastning under 2015.

That’s it! Mer om utdelningar och grafer över hur utvecklingen ser ut hittar du i fliken ”Aktieutdelningar”  i bloggens huvud. Där har jag uppdaterat prognosfilen med 2016 års siffror.

2 KOMMENTARER

 1. Tjenare!

  Kul att se att det går så bra för dig, hoppas 2016 blir ett bra år.
  Jag kollade på din graf utdelningssimulering åren 2014-2016 och upptäckte att dina utdelningar endast beräknades öka cirka 2,5 tusen mellan 2015-2016? Stämmer det, tyckte det kändes lite lite i ökning? Kunde inte låta bli att fråga!

  Ha det gott!

  • Tjena Drommaren!

   Tack, vi nöter på. Jag har räknat med att nuvarande innehav ger lite lägre utdelning i 2016 än 2015. Min prognos bygger ju endast på innehaven just nu och eftersom jag räknar med sänkningar på vissa innehav så minskar utdelningen.

   Men jag köper ju dels för utdelnnigen, dels för nya pengar så i verkligheten borde utdelningen bli högre 2015 än 2016.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna