Utdelningar november – Utvärdering av avkastningen i MORL

0
14

Utdelningarna i november smög sig på. En prognos på 1 1oo kronor blev ett utfall på 8 598,73 kronor. Den prognosprecisionen skulle nog till och med SMHI ha svårt att förklara bort.  Prognosmissen berodde på att en högutdelare spillde över från oktober och Avance Gas kom in i november i stället för december.

Vi har nästan 14 gånger högre utdelning denna november än vi hade motsvarande period förra året! Utdelningarna räcker till hyran och en bra bit till maten också i november. Helt otroligt vilken skillnad det blivit på ett år även om Avance Gas är lite speciellt i allmänhet och denna gång i synnerhet.

Mitt innehav i Avance Gas är värt 40 400 idag den 1/12 och utdelningen jag fått i år är 12 964 kronor. En direktavkastning på 32%. Då har jag köpt aktier ända fram i maj så jag har inte ens ägt alla aktier hela året. Helt otroligt!

Det var högutdelarnas månad kan vi säga då den första utbetalningen kom från OXLC. 1 283 kronor fick vi för att vi äger lite amerikanska räntepapper. Sedan betalade amerikanska konsumenter oss 255 kronor via Discover Financial System (Diners Club betalkort och konsumentkrediter). MORL hade en lite utbetalning denna månad och bidrog med 420 kronor. Det fick vi för att vi äger amerikanska räntepapper. Det är mestadels huslån som är säkrade via borgen från staten. Mer om MORL lite senare.

Två banker, Citibank och Santander, levererade kort därefter 87 respektive 333 kronor i utdelning.

Avslutningsvis gav Avance Gas 6215 kronor. Det som tack för att vi hållit en flotta av gasfraktfartyg i arbete på världshaven. Fint va?

MORL – Bra eller anus?

Vid varje månadsrapport brukar jag skriva lite extra om något innehav. Idag tänkte jag prata MORL. Varför i hela friden investerar jag i så riskabla och obskyr instrument som MORL? Svaren är flera. Men jag lär mig hur aktiemarknaden fungerar och investerar lite för att lära. Men det finns flera själ som jag återkommer till. Tyvärr har jag lyckats kombinera min inskolningsperiod med den tuffaste perioden sedan 2008 för den här typen av investeringar.

Sedan jag första gången köpt MORL så har jag fått 8 902,79 kronor i utdelningar. Det dras ingen källskatt på MORLs utdelningar utan jag får dom oskattade. Min förlust uppgår till 13 174 kronor (29/11-15). Totalt har jag alltså gått med  4 200 kronor i förlust på ett och ett halvt år, vilket svarar mot -7,6%. Avanza säger -23% då de enbart ser till värdeminskningen.

Jag vill inte gå back på mina investeringar, men jag tycker inte -7,6% är någon katastrof. Idag (29/11) står MORL i $ 13,83. Om värdet har bottnat här kring $ 13,5 så tar det något halvår innan jag är tillbaka på plus minus noll. Ett papper som MORL kommer gå ner i värde, det får vi utgå från då avkastningen är kring 25%. Men en nedgång på max 10% per år är det vi investerare vill se.

Så ingen succé, men inte heller någon katastrof.

Varför MORL då? Jo, med högt värderade börser så vill jag diversifiera avkastningen med en andel räntebärande papper. Jag vill också ha en del av min investering i dollar på ett sätt som gör att en hög dollar höjer värdet på innehavet utan att dra ner lönsamheten i den underliggande tillgången. Amerikanska exportbolag kommer exempelvis missgynnas av hög dollarkurs vilket gör att värderingen på aktien sjunker i takt med att dollarn ökar i pris. MORL har inte den problematiken utan grundar sig främst på nationella marknaden i USA.  Så långt tycker jag att jag kan prata för MORL.

Tyvärr har MORL drabbas av räntesituationen i USA. Det har gjort att de underliggande företagen tappat lönsamhet samtidigt som de räntebärande papper som ligger till grund för MORL också sjunkit i värde.

Jag säljer inte MORL men köper inte heller några nya förrän jag ser var det här tar vägen.

Lite mer om MORL hittar du här.

That’s it! Mer om utdelningar och grafer över hur utvecklingen ser ut hittar du i fliken ”Utdelningar”  i bloggens huvud.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna