Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Leva på utdelningar – ekonomiskt fri

Idag tänkte jag att vi skulle prata om att leva på utdelningar som är en populär metod för att förvalta och jobba med sitt kaptial. Det är en direkt fortsättning på tidigare inläggen om Safe Withdrawal Rate (SWR) och om risken att jobba för länge.

Vi sa tidigare att det är rimligt att räkna med en SWR på 3-5%. En länk bland kommentarerna gick så högt som 7%, medan många artiklar på senare tid på bland annat Seekingalpha (en amerikansk investeringssite) tycker att 3%, eller lägre, är rätt värde nu när räntan är så låg och värderingarna på aktier är höga. Jag kan inte bedöma det, men det jag läst om hur människor kunnat leva på avkastningen på sina tillgångar över tid visar på att det näst värsta, värst är kraftiga börsfall under lång tid, är hög inflation. Där är vi inte nu.

Samtidigt finns det ett gäng bloggare som säger att dom ska leva på utdelningar från utdelningsaktier. Är det någon skillnad? Korta svaret är nej! Ett lite längre svar komplext och leder oss delvis in på minerad mark, nämligen den som på något sätt hanterar bästa sättet att förvalta pengar.

 

 

Leva på utdelningar

Tänk dig att du köper aktier i lite blandade svenska bolag som är verksamma inom konsumentsektorn i Sverige. Tänk dig att dom ger 4% i utdelning 2015 och att vinsten ökar 8% varje år. Det här är lite av en utdelningsinvesterares våta dröm för att:

  1. Företaget och du har samma valuta som grund. Det reducerar valutarisker och skapar väldigt gott skydd mot inflation.
  2. Om du räknar med att ta cirka 4% dit kapital årligen så behöver du aldrig ta av grundinvesteringen. Du kan ta utdelningen och samtidigt se hur din ursprungliga investering och utdelning ökar med cirka 8% i värde* (i snitt), det vill säga i samma takt som vinsten ökar.
  3. Historiskt så har utdelningarna varierat mindre och långsammare än bolagens värde på börsen, dvs än aktievärderingen, för vissa typer av bolag. Det här är därför en lösning som ger mycket stabilare inkomster än att förlita sig på bolagens värde.

Det råder ingen tvekan om att den här typen av upplägg har poänger inte minst om du inte vill handla med dina aktier utan bara leva på utdelningar. Men det finns också problem. Det första är kopplat till behovet av en viss avkastning och att den måste komma som direktavkastning. Om det behövs 4% i avkastning för att kalkylen ska gå ihop så är det inte säkert att det finns så många bra investeringar som matchar de andra kraven på stabilitet, tillväxt och valutasäkring. Vi tangerar just den minerade marken jag pratade om och jag tror därför att jag avrundar här, men återkommer lite senare.

För det andra så bygger den på någon sorts antagande om att alla pengar vi vill basera vår kalkyl på är tillgängliga och kan ligga i utdelningsaktier. Som vi diskuterat så är ju inte det självklart. Pengar kan ligga i hus, fonder eller låsta i form av pensioner. Det är till och med högst troligt att du kommer äta av kapital i någon tillgång om du har mycket bundet kapital.

Därför är det ett ganska högt satt mål att bygga upp fritt kapital i aktier som helt finansierar ett liv med ganska god levnadsstandard där du aldrig ska ta av av kapitalet trots att det under perioder växer snabbare än inflationen. Ju äldre vi är i Sverige ju märkligare är målet då vi har ett ganska väl utbyggt pensionssystem och många har förmögenheter i villor mm som rimligen bör realiseras ju äldre man blir. Dessutom sjunker kostnaderna drastiskt när man blir äldre i Sverige. För amerikanska pensionärer – med högt uppskruvade mål på sin konsumtion – som tittar på att få några gyllene år i slutet på livet och sedan finansiera ökade sjukvårdskostnader så kan det dock ha poänger. Men dom är inte ute efter att lämna arbetslivet tidigt. Det är jag.

Läs gärna The Escape Artist’s inlägg kring synen på arbete och pension som ganska väl beskriver vår syn på ”pensionering”.

Därför tror jag att Safe Withdrawal Rate är ett bra stöd, om man räknar som vi varit inne på i tidigare inlägg, när du ska göra kalkyler.  Förvalta pengarna ska man göra klokt. Jag tror inte att vi ska slå fast att vi ska leva just på utdelningar. Pengar luktar inte, som bekant. Så att räkna på en rimlig SWR på 3-5% på tillgängligt kapital oavsett utdelning och förvalta pengarna på relativt traditionellt sätt som du är bekväm med, är nog det som ger dig den bästa bilden av när du är fri.

Det kanske är medan barnen fortfarande är unga och du är frisk!

leva på utdelningar

Man kanske inte ska göra det för svårt?

Att låsa sig vid utdelningar när vi investerar är en märklig begränsning

Problemet med att leva på utdelningar, som jag ser det, har att göra med relationen mellan behovet av utdelning och vilken typ av investering som är möjlig att göra. Som vi sett så är 4-5% en nivå som gör att vi kan sluta lönearbeta i rimlig tid. Men det finns inte jättemånga fina bolag som ger så hög direktavkastning. Ska vi välja bolag bland eliten av bolag så är nog snarare hälften en typisk direktavkastning, fast dom i själva verket kan vara bättre investeringar över tid.

Även om vi hittar bolag som är av god kvalité och har god utdelning så finns det ett samband som nästan alla aktier av hög kvalité följer: hög direktavkastning => relativt låg värdering vilket beror på begränsade tillväxtförväntningar. Det gör att den  typen av aktier blir ett mellanting mellan preferensaktie och en vanlig aktie. Det ger fördelar, men också nackdelar. Inte minst med höga räntor och hög inflation.

 

 

Dessutom så utgår billiga indexfonder med det här upplägget, så som Avanza Zero, som inte ger någon direktavkastning alls utan återinvesterar utdelningen. Det är en jäkligt tveksamt beslut. Historiskt sett ska mycket till över lite längre tidsperioder för att en amerikansk högutdelare ska slå en gratis förvaltad svensk storbolagsfond. I synnerhet om alla avgifter i form av courtage och växlingsavgifter ska räknas in.

Inget av det jag säger utesluter att utdelningar är en viktig del i förvaltningen av kapitalet. Att helt leva på utdelningar är dock att sätta ribban väl högt, tycker jag. Håller ni med?

* Det här är ett klassiskt sätt att räkna. Att utdelningen stiger i samma takt som vinsten ökar är rimligt. Att värdet på aktien ökar i samma takt är inte självklart. Ett enkelt sätt att värdera aktier är att titta på förhållandet mellan pris (Price) och vinst (Earnings) genom kvoten P/E (P/E-tal). Om ett bolag ska handlas till ungefär samma P/E över tid så måste priset och vinsten utvecklas ungefär lika. Men allt är väldigt ungefär.

Vill du läsa vidare så kan jag rekommendera z2036s inlägg om utdelningsinvestering.