Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Det renläriga sättet att beräkna sin sparkvot!

Finanskvinnan har gjort reklam för #sägdinsparkvot på Twitter som ett sätt att peppa varandra och jämföra hur vårt sparandet går genom att dela med oss av vår sparkvot. En hög sparkvot är ju bättre än en låg kan vi anta och naturligtvis betyder det att fusk och dopning uppträder, trots att vi bloggare ändå får anses tävla i motionsklass i denna äldla sport. Därför är det dags att slå fast, en gång för alla, hur sparkvoten ska beräknas.

Sparkvot

sparkvot=(sparat kapital under perioden)/(inkomst under samma period)

Om ni läser lite olika bloggare så ser ni att den vanligaste formen av dopning är att aktieutdelningar förs som inkomst. Men det finns även de som för pensionsinbetalningar gjorda av arbetsgivaren som inkomst.

Vad gäller sparandet är uppfinningsrikedomen också stor. Du är fri att använda vilken metod som helst, men välj en metod som passar ditt behov av att beräkna sparkvoten i stället för att försöka göra den så stor som möjligt.

sparkvot

Sparkvot är intressant då den relaterar sparandet till utgifter.

Ett vanligt sätt att använda sparkvoten är att genom den räkna ut hur långt du har kvar till att kunna leva på avkastningen från dina besparingar. Det är nämligen så att vi inte behöver räkna på faktiska inkomster, respektive utgifter, för att kunna räkna på hur många år det är kvar till vi kan ge chefen fingret och boka en enkel biljett till varmare länder. Det går utmärkt att räkna på relationen mellan sparande och utgifter. Med en sparkvot på 50% så är du finansiellt fri på 17 år exempelvis. I de här sammanhangen brukar då inte utdelning föras som inkomst utan som tillväxt av kapitalet. Se exempelvis Mr. Money Mustache här (klickbar länk).

Ska investeringsportföljens värde och avkastning tas med i sparkvoten tycker jag den bör vara med i sin helhet, alltså inte bara den del av avkastningen som är i form av utdelning. Då blir det rätt komplext. Så jag håller aktieportföljen, dess avkastning och upp och nergångar borta från kalkylen av sparkvot, och ser det som händer där som avkastning på kapital. Privatekonomi handlar om cash flow, att bokföra pappersuppgångar eller nergångar eller uttag från tillgångarna som inkomst är för komplicerat och svarar inte mot hur de flesta av oss tänker eller hur sparkvoten ofta används.

Jag för bidrag som inkomst! I vårt fall är barnbidrag det enda bidrag vi har. Om någon utifrån det jag skrev tidigare vill klassa barnbidrag som inkomst av kapital och hantera det separat så går väl det också, men det känns inte rätt va?

Vårat sparande då? Är amortering sparande? Är det någon skillnad på bil och bostad om vi pratar amortering?
Jag har valt att betrakta boendeamortering som sparande. Alla andra amorteringar anser jag är utgifter. I vårt fall är det endast CSN som vi amorterar på i övrigt och det är väl magstarkt att räkna det som sparande (jag har ändrat mig lite sedan detta inlägg skrevs, jag räknar med att föra CSN-amorteringar som sparande när vi blir ekonomiskt fira). Aktieköp är tillsammans med insättning på bankkonto också sparande.

Naturligtvis räknar jag pengar som jag disponerar, inte sådant som min arbetsgivare sätter av någonstans. *

För att göra det ännu enklare så har vi inga budgetkonton för exempelvis semester i våra siffror. Utan sparar vi pengar till semestern så är det sparande. Tar vi ut pengarna för att betala en resa är det negativt sparande. Händelserna bokförs respektive månad, ingen periodisering.

 

 

Vi beräknar vår sparkvot varje månad i samband med att vi gör en sammanställning av vår månadsekonomi. Du hittar de inläggen här.

Hur räknar ni sparkvot och varför?

* Vill du göra beräkningar enligt länken till Mr. Money Mustache ovan så kan det kanske vara intressant att titta på arbetsgivarens avsättningar. Men då bör ju pengarna vara inom räckhåll vilket är tidigast vid 55 med nuvarande lagstiftning. Troligare är 58 år inom en inte allt för avlägsen framtid. I så fall så måste du ta med avsättningen som inkomst samt samma belopp som sparande.