Tillgångar sista december

0
19

Avanza

Tillgång Värde SEK (oktober)
Banco Santander 36 317 (34 648)
BP 38 545 (6 419)
Citigroup 85 726 (79 058)
Discover Financial Service 34 593 (31 556)
National Bank of Greece 35 175 (43 425)
Bonheur 8 613 (0)
Global X Greece ETF 10 854 (11 595)
IAK 11 807 (0)
IYE 8 996 (0)
OIH 9 372 (0)
MLPL 28 835 (0)
CEFL 0 (7 748)
MORL 0 (41 552)
Totalt 308 833 (256 031)

Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 13 623 (9 592) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank. Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev 10 117 kronor vilket är under målet om 20 000 kr. Inköpen gjordes i början på januari, i en energi ETF – OIH.

Barnens kapitalförsäkringar

Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar 500 kr/barn och månad till vi satt in 10 000 kr per barn och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
Tundra Vietnam
Fidelity Italy
Fidelity Indonesia
3 558 (3 112)
Näst äldsta
100% Amundi India
4 063 (3 362)
Den yngre
95 % MLPL
Spiltan investmentbolag, Awilco
14 008 (12 960)
Den yngsta
99,99 % IAK
(Lite Avanza Z)
12 347 (11 337)
Totalt 35 088 (30 771)

Delarna i tabellen summerar inte till totalen. Totalen inkluderar pågående transaktioner och småskvättar med likvider.

Totalt på Avanza finns idag 344 674 (287 018) kr.

Utdelningar

Utdelare Värde SEK (Utdelning okt)
Citigroup – (-)
BP 93 (0)
IAK – (-)
Santander – (-)
Totalt 93 (2 198,25)

Utdelningarna återinvesteras. Det som kommer i barnens kapitalförsäkringar som utdelning går in i Avanza Zero eller Spiltan Investmentbolag.

Pensionssparande ITP

1 298 885 (1 217 447 (okt)) kr. Årsskiftet 1 010 508 kr.

Vissa Frontier Marketsfonder har gått trögt, men i övrigt går ITP-portföljen som tåget.

PPM

263 636 (239 995 (okt)) kr. Årsskiftet 218 407 kr.

Trots relativt hög risk så står PPM-portföljen ganska still och rör sig relativt långsamt både upp och ned. Jag tänker dock inte göra någon förändring då jag tycker valen är relativt bra, åtminstone i relation till vad jag äger i ITP.

Summering

Det har varit stora förändringar i portföljen sedan senaste rapporten då jag sålt av mina CEFL och MORL till förmån för energiaktier av olika slag. Det slår på utdelningen då båda de sålda innehaven delad ut en hel del. Min ITP-portfölj har varit en fantastisk investering i år och jag kan bara önska att det fortsätter rulla på lika bra 2015.

Fondsparande utgör mer än 1,6 (1,5) MSEK av min portfölj. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige.

MLPL är en fond med hävstång inom energisektorn. Totalt är cirka 40 000 kr placerade i denna fond med 2x hävstång.

Jag räknar med att brädda min portfölj inom energisektorn under 2015 men i lägre takt än nu. Jag äger idag aktier i sju bolag inom finans och energi, vilket kan breddas något både i antal och sektor. En rimlig post är cirka 50 000 kr per bolag. Jag äger tre energifonder vilket är mer än väl.

En starkare dollar gör det mer intressant att se sig om efter svenska och nordiska bolag.

Kort om året som gick

I början på året hade jag inga pengar hos Avanza eller liknande aktör. Delar av dom pengarna som finns där idag kommer från försäljning av kapitalvaror så allt är inte “nya” sparade pengar som kommit in under året. Det finns dock ett konto med 345 000 kr som inte fanns på samma sätt i början på året. ITP har ökat nästan 300 000 kr under året och PPM med 45 000 kr. Långt ifrån alla ökningar kommer från kapitalvinster/inkomster utan en stor del kommer från insättningar, men skillnaden i förmögenhet per år med nuvarande tempo är enastående och bör ganska enkelt kunna bli ännu bättre i takt med att vår förmögenhet ökar.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna