Orkar vi mer Vardia? Kanske orkar vi lite mer om risk och utmaningarför företag?

0
7

Jag tänkte i det här inlägget skriva lite om varför jag tycker att det finns en något naiv bild av Vardia i vissa sammanhang. Du ska inte använda detta inlägg för att fatta beslut kring investeringar men du får gärna använda det jag skriver när du hämtar information kring olika företag på webben. Men innan jag går in på detaljerna så vill jag inleda med en kort reflektion på aktiefokus.se senaste genomgång av riskerna i Vardia.

Förhållningssätt till risk

Är det någon skillnad på dessa två case?

  1. Acceptera att det finns en risk i en aktie/värdepapper/produkt men relationen mellan pris och risk är attraktiv.
  2. Göra en analys och avslå risker som små eller obefintliga och finna en aktie eller motsvarande köpvärd?

Jag jobbar i alla fall enligt princip 1. Det finns på så sätt färre ”Darlings to kill” men jag slipper också förhålla mig till om mitt avfärdande av en risk delas av andra och om så inte är fallet en skillnad i värdering kan inträffa.

Nu då, ska vi tänka oss att vi blir erbjudna att investera i ett snabbväxande försäkringsbolag i Norden? Bolaget har för avsikt att erbjuda ett tämligen komplett paket med försäkringar till kunder med låg nyttjandegrad av försäkringar. På så vis kommer man åt lönsamma kunder som man kan ge ett attraktivt pris. Hur skulle vi kunna tänka?

Vem sätter terminologin?

”Vi är som If fast billigare!” är en fantastisk slogan när man möter en kund. Ofta låter det annorlunda när företrädare för ett företag pratar med investerare om man har gjort sin läxa ordentligt. Nu vill man vara annorlunda, välja konkurrensfördelar och mätetal.

Aktieingenjören hade i ett alldeles förvirrat inlägg häromdagen med Vardia och Avanza som exempel på smarta och effektiva bolag. Det var lite kul för Avanza sänder signaler om sin teknikplattform, utvecklingsfokus mer eller mindre öppet. Du kan exempelvis bli bjuden till Avanza för att få höra hur deras utvecklingsmetodik är. Bra!

Men titta på Nordnet! Dom har valt ett helt annat sätt att närma sig kunden. Shareville, transparans och sociala medier. När Sparpodden får prata fritt i sin pod så väljer dom just att marknadsföra detta som viktigt för framtiden.

Frågar du mig om jag skulle köpa Nordnet- eller Avanzaaktier så skulle jag säga Avanza, alla gånger. Men gå gärna in på Soundcloud och se hur många lyssnare Sparpodden har jämfört med Börspodden. I dagsläget så pratar vi utskåpning till Nordnets fördel!

Min slutsats: Låt inte den som marknadsför en produkt sätta terminologin själv.

Produkterna

I det här fallet så var kanske inte produkterna så annorlunda men affärsidén var smart. Är den verkligen applicerbar på alla produkter. Barnförsäkringar? Personförsäkringar allmänt?

Kan det komma produkter som bolaget vi tittar på har svårt att erbjuda? Mer om det när vi kommer till konkurrens.

Var vill bolaget?

Här är en av de svåraste frågorna för ett bolag som ska växa på en etablerad och mogen marknad.

”Om vi får 10% av marknaden så är det xxx Mkr/år” är en så vanlig kommentar i business case diskussioner men jag fick lära mig att det på de flesta mogna marknader sällan finns lönsamma spelare som har 10% av marknaden.

Det här fick jag fundera på när jag såg det första gången. Det kan exempelvis finnas telecom operatörer som har 10% av marknaden i Europa, men då är det inte deras totala marknad. Dom troligtvis stora inom delar av marknaden men verkar inte alls på resten, eller i väldigt liten och ogynnsam del där.

Det här har att göra med en rad mekanismer på en konsumentorienterad marknad. Men för mig är det en sanning. Satsar man inte på global dominans så är det svårt.

Underskatta inte konkurrenterna

Bättre förvaltningsstrategi, slipat inköp, bästa IT-lösningen fantastisk säljkår och många etablerade distributionskanaler. Får ett bolag till allt detta är det bra. Men tro inte för en sekund att konkurrenterna inte jobbar med samma sak. Tid är viktigt här. Om det tar tre år att etablera en ny it-plattform på ett storbolag så är försprånget det yngre bolaget har tre år. Tre gyllene år som en lågkonjunktur eller annan händelse kan kapa 2/3 delar på rätt snabbt.

Vad är konkurrens?

Vi titta lite på olika typer av konkurrens och så vad det kan göra för vårt försäkringsbolag.

Direkt konkurrens

För ett försäkringsbolag är det här typiskt andra försäkringsbolag.

Indirekt konkurrens

Försäljning via fackföreningar, bensinkort och företagsavtal.

Potentiell konkurrens

Avregleringar så utländska leverantörer skulle kunna komma in och konkurrera på annat sätt i marknaden. Kombinationer som billån och bilförsäkring i ett.

Substitut

Man köper inte bil utan hyr den. Politiska beslut täcker vissa försäkringsbehov kring exempelvis barnförsäkringar.

Det går inte att prata bort potentiella risker kopplat till dom olika konkurrensformerna för ett litet bolag tycker jag. Så många kombinationer finns att det är svårt att tänka ut alla varianter. Man får se till bolagens förmåga att hantera sin omvärld i absoluta mått och relativt sina konkurrenter.

Alternativ

Kan vi stoppa pengarna någon annanstans?

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna